Divadlo na Orlí nabídlo operetu, která v Brně chybí

21.03.2018 08:20

    Byly to dva opusy v jednom večeru, poprvé se uváděly koncem 50. let 19. století v pařížském divadle Bouffed-Parisiens založeném Jacquesem Offenbachem. Jeho operetu Zasnoubení při lucernách nabízeli teď v  březnu v Divadle na Orlí mladí divadelníci, studenti Hudební i Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. V první části večera zařadili Vdovu Grapinovu od Friedricha Von Flottowa, Offenbachova současníka.

    Lehce naivní příběh operety Zasnoubení při lucernách líčí lásku z francouzského venkova mezi statkářem Petrem a jeho schovankou Denisou, oba ale i přes velký cit neumějí najít správnou cestu. Příběh Vdovy Grapinovy se točí kolem sluhy Vincenta, jenž se snaží pomoci svému pánovi markýzi de Brexieus dostat se z nešťastné lásky. Novou nadějí se stane krásná a hlavně bohatá vdova, která přijede na panství... Režisérka Natálie Gregorová měla skvělý nápad, když připsala dvě postavy „muzikálistů“, kteří měli interaktivně působit na diváky a také s nimi přešli z jednoho příběhu do druhého. Mluvili, nezpívali, ale díky nejen dobře napsanému textu, nýbrž i skvělému pohybovému vedení byli velkou přidanou hodnotou celého večera. Hana Litterová pro ně použila prvky grotesky, její choreografie dala celému večeru říz veselé operety. Zmíněné muzikálisty, přesněji sluhy a ve druhém opusu venkovany se zjevným potěšením hráli Dušan Kraus a Adam Kaňák z Ateliéru muzikálového herectví.

    Z jeviště i hlediště plného spolužáků a pedagogů čišelo nadšení a radost z provádění tak půvabných děl. Vyjmenujme alespoň Pavlu Radostovou, Ivanu Pavlů, Eli Our, Marii Mičánkovou a Michala Robotku (zpíval v obou operetách), všichni odvedli perfektní absolventské výkony hodny JAMU. Všichni mají nejen hudební, nýbrž i komediální talent. Za sebou už ostatně mají první kapitoly své pěvecké kariéry. Ve všech provedeních se vystřídalo celkem 18 pěvců, které doprovázel dobře již sehraný Janáčkův akademický orchestr vedený Joelem Hánou.

    Je dobře, že se na Orlí alespoň nyní dávala opereta, protože v Brně je tohoto oblíbeného a pohříchu opomíjeného žánru málo, přesněji řečeno téměř není. Ano, operetu dávali na nové Hudební scéně Městského divadla Brno, která byla otevřena v říjnu 2004. Po muzikálu Hair byla druhou premiérou již opereta – Lehárova Veselá vdova, následoval Straussův Netopýr, Offenbachův Orfeus v podsvětí a Hervého Mam´zelle Nitouche. Do tamního souboru zpěvohry přešla větší část členů zrušeného operetního souboru Národního divadla Brno (NDB). Postupem času však převládly na Hudební scéně muzikály, po kterých je mezi diváky stále poptávka. Operetní tituly v uplynulých letech zařazoval do svého repertoáru také operní soubor NDB. Novou samostatnou operetní kapitolu v Brně začala psát od roku 2014 hudební a divadelní publicistka Eva Šlapanská, založila Nové operetní studio. Společně s Josefem Šabakou, který je uměleckým vedoucím. Začínali v divadle Reduta férií s líbivými melodiemi ze známých operet a po úspěchu uvedli populární operetu Járy Beneše Na tý louce zelený. Zatím posledním uvedeným titulem je Bratránek z Batávie německého skladatele Eduarda Künnekeho, podle sdělení Šlapanské připravují další titul. Všechna představení byla hojně navštívena. V Novém operetním studiu i nyní v Divadle na Orlí.

(tr, s použitím tiskové zprávy)Eli Our (vlevo) v roli Kateřiny a Mariana Ambrožová coby Fanchetta při zkoušce Zasnoubení při lucernách. (Foto: archiv Divadla na Orlí)