Výstava OBM

Extremismus na fotografiích O. B. Mierného

29.10.2013 20:25

    Extremismus je název putovní výstavy 45 velkých barevných fotografií, zahájené 29. října 2013 v Brně v prostorách jižního křídla Křížové chodby na Nové radnici, kde potrvá do 17. listopadu. Záštitu nad ní převzal primátor města Brna Roman Onderka. Premiéru měla ve druhé polovině loňského října v atriu Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. Otevřena byla pak i v Hodoníně a na Mohyle míru.

    Renomovaný fotograf Otto Ballon Mierny pořídil snímky na demonstracích a pochodech extremistických skupin v Brně, Břeclavi a Hodoníně. Zachycují nejen střety extremistů s bezpečnostními složkami, ale také činnost antikonfliktního týmu. Poukazuje na stále se stupňující sociální napětí, vedoucí k růstu extremistických aktivit.

    Wikipedie uvádí, že termínem extremismus bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (tedy střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí. Při obecném užití nabývá termín pejorativního nádechu – bývají jím označovány nejen velmi závažné jevy, ale i takové odchylky od středního proudu, jejichž nebezpečnost pro společnost je sporná nebo mizivá. Označené skupiny, jednání nebo ideologie jsou tak delegitimizovány, je navozen předpoklad neoprávněnosti jejich ústředních idejí či metod. Problémem pojmu extremismus je, že nemá v zásadě žádný konkrétní obsah, neříká nic o tom, čeho chce subjekt dosáhnout, jak, ani proč, jeho podstatou je pouze hodnocení.

    O. B. Mierny má za sebou dlouholeté zkušenosti z práce ve zpravodajských agenturách, televizi i novinách a pedagogické působení na univerzitách v Brně a Praze. Osvědčil vysokou profesionalitu i při více než stovce zahraničních cest: při přírodovědeckých expedicích v Brazílii, Guyaně a Venezuele, při světových soutěžích v účesové tvorbě v Paříži, Londýně a Tokiu, na řadě evropských automobilových závodů. Pořídil také mnoho fascinujících snímků jako válečný zpravodaj při konfliktech ve státech bývalé Jugoslávie, v Kurdistánu, Afghánistánu, Kuvajtu, Iráku, ve Rwandě a Kongu. Dva roky pracoval v Dominikánské republice. Do zahraničí doprovázel prezidenta republiky a další vrcholné představitele našeho státu. Obdržel tři vojenská vyznamenání.

    Na profesi fotografa ho baví především každodenní rozmanitost práce. S odhodláním absolvoval ve vyškovské vojenské akademii výběrový kurz pro válečné zpravodaje. Je vybaven nezbytnými zkušenostmi a krizové situace zvládá svou nepostradatelnou fyzickou způsobilostí, odvahou, poučeným fotografickým viděním a schopností nabídnout zajímavý a vtipný pohled. Jeho idoly jsou dnes už slavná jména, jejichž výčet začal v 19. století průkopník válečné fotografie Roger Fenton, přes Heinricha Grafa či Alfreda Eisenstaedta a končí snad nepřekonatelnou legendou Roberta Capy, jejichž svědectví otřáslo i vyburcovalo mnohdy licoměrně nevidoucí svět. Snaží se však zůstat svůj, rád fotografuje všechno a za důležité pokládá pohybovat se v terénu obezřetně. Chvíle pohody si užívá u vody, vyžívá se v muškaření.

    Rád prozradím, že jeho soubor fotografií z letošních mikulčických cyrilometodějských oslav, vystavovaný už na Krajském úřadu v Brně, bude putovat ještě do Kyjova a do Senátu.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Foto z vernisáže: Zdeněk Kolařík