Výstava tapiserií art protis a akvarelů Anny Hlušičkové

Inspirace hudbou, poezií a Vysočinou

28.10.2015 10:10

    Letos uplynulo 50 let od podání patentové přihlášky na netkanou dekorační tkaninu vyráběnou pomocí technologie art protis. U zrodu vynálezu stáli výtvarníci František Pohl, Václav Skála a Jiří Haluza z tehdejší firmy Vlněna. Jejich zásluhou vznikla unikátní textilní technika, spojující dávnou tradici malby a gobelínu. Upravené a obarvené vrstvy přírodní vlny se kladou na podkladovou tkaninu. Vlákna lze dělit a nanášet v libovolně silných vrstvách, díky čemuž vzniká rozdílná sytost barev. Nakonec se celá plocha, tvořená těmito vrstvami, na speciálním stroji zafixuje prošitím k textilnímu podkladu.

    Technologie art protis získala zlatou medaili na výstavách Expo 67 v kanadském Montrealu a Expo 73 v japonské Ósace. Tapiserie se uplatňují při vybavení bytových interiérů, společenských místností, konferenčních sálů i jinde. 

    Je přímo symbolické, že právě v roce 50. výročí tohoto významného československého objevu přišla brněnská Galerie Pekařská s nápadem uspořádat výstavu Anny Hlušičkové – autorky, která výraznou měrou přispěla k tvorbě a propagaci tapiserií vyráběných technologií art protis.

    Malířka, grafička a textilní výtvarnice Anna Hlušičková (1934–2009) vystudovala Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně, obor užitá grafika a malba. Poté působila v propagačním ateliéru Krajského svazu spotřebních družstev, později jako grafička v brněnském Krajském kulturním středisku. Postupně si osvojila zkušenosti v typografii a kaligrafii, což později osvědčila při písmovém řešení kamenných desek, označujících významné budovy města.

    V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let se vedle užité grafiky věnovala volné tvorbě – kresbě a později akvarelu. A jak už bylo řečeno, zvláštní uplatnění nalezla zejména v oboru netkané textilie, jež díky brněnskému objevu a aktivitě ateliéru Vlněny vešla do obecného povědomí jako technika progresivní tapiserie art protis.

    Na rozdíl od abstraktních tendencí, které převládaly v rozsáhlé produkci ateliéru Vlněny, se její tapiserie vyznačují figurativním pojetím a sklonem k lyricko-poetickému obsahovému vyznění. Principy abstraktního umění jí zůstaly poněkud vzdálené. Nechala se inspirovat a očarovat hudbou a poezií (komorní kantáty Leoše Janáčka či Bohuslava Martinů), podhůřím Drahanské vrchoviny, kde trávila hodně času na své chalupě, ale také intimním světem dívčích bytostí. To jí umožnilo dobírat se nejen komorního projevu, ale plnit též úkoly vyplývající ze společenské objednávky. Její tapiserie se postupně ocitaly ve veřejných prostranstvích, ale i u mnoha soukromých sběratelů. Škoda, že vleklé zdravotní potíže jí v posledních letech života znemožňovaly věnovat se umělecké tvorbě s plným nasazením. Určitě by ještě vytvořila spoustu znamenitých tapiserií či akvarelů.

    V letech 1981–1986 se Anna Hlušičková představila na individuálních výstavách v Adamově, Brně, Zlíně, Kyjově, Náměšti nad Oslavou, Boskovicích a Jihlavě. Jako členka Svazu českých výtvarných umělců vystavovala spolu s dalšími partnery také na kolektivních výstavách v zahraničí – v Austrálii, Finsku, Francii, Sovětském svazu, Velké Británii a dalších zemích. Vytvořila tapiserie pro státní budovy a obřadní síně.

    Výstava tapiserií art protis, akvarelů a listů ze skicářů brněnské autorky Anny Hlušičkové v Galerii Pekařská návštěvníkům umožňuje vytvořit si obraz o jejím uměleckém profilu. Poděkování si určitě zaslouží všichni sběratelé, kteří zapůjčili její díla na tuto velice zajímavou přehlídku. Výstava potrvá do 4. prosince 2015. Prostory galerie jsou přístupné od pondělí do pátku, vždy od 9 do 17 hodin.  (jbo)

 

Foto: Jaroslav Bobek