Jak dobře pokřtít knihu

13.03.2014 19:35

    Návod je jednoduchý. Stačí dílo napsat, vydat (nejlépe vlastním nákladem, jak jinak) a pak čekat, jestli si ho všimne Jaroslav Tuček, „divadelník v. v.“, jak se sám označuje. Neboť ten má dobré nápady, energie za dva a dobrou ruku při výběru spolupracovníků a interpretů. Naposledy to prokázal 11. března. Toho dne se konala nejen celostátní generálka na jaro, ale i brněnská vernisáž scénického čtení a křest knížky Jaroslava Štěpaníka Od andělů k žízni – včera i dnes.

    Desítky natěšených návštěvníků toho večera naplnily nedávno zrekonstruovaný divadelní sál Divadla Krajiny v zadním traktu starobrněnského Paláce Prigl na Křížové 20. A všichni (včetně autora) čekali, jak si šestice interpretů poradí s knihou známého brněnského psychologa, novináře, pedagoga a především autora několika odborných i beletristických knih, zvláště pak těch popularizujících brněnská prvenství a zdejší pověsti. Napětí bylo pochopitelné, vždyť poslední Štěpaníkova kniha je souborem aforismů a různých satirických šlehů v podobě nových přísloví i žertovných hesel ze slovníku minulosti i současnosti. Ale nějaký nosný příběh vhodný pro „divadlo“ abys v ní pohledal.

    Jenže na Jaroslava Tučka si jen tak někdo nepřijde. On z těch krátkých útvarů vyhmátl to podstatné a za dramaturgické pomoci Pavla Trtílka z Divadla Krajiny dal scénickému čtení skutečně dramatickou podobu, ba vymyslel i dějový rámec: autor knihy se v nakladatelství uchází o vydání svého rukopisu a musí projít ohněm lektorských posudků a dotazů ze strany velkého šéfa nakladatelství (který není příliš v obraze), redaktora, lektorky i protežované (protože mladé a hezké) elévky. No a mezitím na diváky prší autorovy postřehy a invektivy, občas oddělené klaunskými apely a vhodně proložené písněmi Voskovce, Wericha a Ježka. To vše skloubeno v nápadité režii Jaroslava Tučka a v invenční interpretaci studentek 2. ročníku DiFa JAMU Kristýny Hulcové a Agáty Kryštůfkové a jejich o něco starších kolegů, absolventů ateliéru klaunské scénické a filmové tvorby DiFa JAMU Lukáše Karáska a Filipa Tellera, jimž přizvukovali sám režisér v roli autora a pedagožka JAMU Lenka Císařová za klavírem. V závěru se k ní přidala její kolegyně Dada Klementová, která všechny uvedla do varu bravurně vystřiženým Ježkovým Bugatti stepem. Celý pořad pak vyvrcholil bouchnutím šampaňského, které zčásti skropilo desky křtěné knížky a z větší části zvlažilo hrdla interpretů a šťastného autora. Jeho kniha tak vstoupila do života, vzdávajíc mu čest v celém jeho rozsahu od andělů (čili prvního hesla knížky) až po závěrečnou žízeň.

MICHAL ŽÁK
 

Vlevo nahoře: P. Trtílek, L. Císařová, A. Kryštůfková, F. Teller, J. Štěpaník, L. Karásek a K. Hulcová. – Vpravo: Lukáš Karásek a Jaroslav Tuček.

Vlevo dole: Agáta Kryštůfková, Filip Teller a Jaroslav Štěpaník. – Vpravo: Agáta Kryštůfková, Kristýna Hulcová a Jaroslav Tuček.


 

Foto: Ilona Šturchová