Jan Svoboda: Nejsem fotograf

19.11.2015 18:55

    Nevšední vizualita a koncepce fotografií Jana Svobody (1934–1990) a názory na postavení fotografa ve světě umění zasáhly snad všechny oblasti domácí fotografie. V paměti odborníků zůstává Svoboda zapsán jako mimořádná, vnitřně velice komplikovaná osobnost a jako člověk provokující svými výroky, že není fotografem a v podstatě fotografii nenávidí. Tato prohlášení poutají pozornost svou nelogičností a vyvolávají otázku, proč měl autor potřebu distancovat se od pojmů, na nichž zakládal svoji existenci.

    Poslední velká prezentace Svobodova díla proběhla před více než dvaceti lety symbolicky v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně s reprízou v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. V souladu s tehdejší dobou a jejími zvyklostmi připomenula autorovy klíčové fotografie a fotografické cykly. Při použití prací ze soukromého archivu umělce, který MG v roce 2006 převzala do své správy, nyní nabízí možnost spatřit Jana Svobodu v poněkud širší podobě, než bylo doposud zvykem. Divák se na výstavě setká nejen s uměleckými fotografiemi, ale také s reáliemi, které měly vztah k autorovu životu a jeho tvorbě. Pozornost je věnována i autorově užité tvorbě, která je zatím prakticky neznámá.

    Autor, který je chápán jako pokračovatel Josefa Sudka, tak nachází další body, jež dokreslují jeho pozici na poli fotografie. Výstavu provází vydání rozsáhlé publikace v české a anglické mutaci, jež přináší eseje odborníků různých zaměření a generací. Součástí je bohatá obrazová příloha s více než 150 reprodukcemi a řadou obrazových dokumentů, které přibližují momenty z autorova života. Výstava je otevřena v Moravské galerii v Brně v budově Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, od 20. listopadu 2015 do 21. února 2016.

Text a foto: Petr Michl