Jaromír Funke (Skuteč 1896 – Praha 1945)

19.10.2013 12:50

    Výstava fotografa Jaromíra Funkeho s názvem Mezi konstrukcí a emocí, kterou připravila Moravská galerie, neodmyslitelně patří k dějinám fotografie. Na výstavě v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně můžete vidět od 18. října 2013 do 19. ledna 2014 fotografie ze všech období Funkeho tvorby. Už v roce 1996 se konala v Brně výstava ke stému výročí autorova narození. Jeho snímky z počátku avantgardní tvorby, fotogramy a fotografie měst nejen v Čechách, ale i na Podkarpatské Rusi dokreslují šíři tvorby tohoto umělce.

    Zvládl všechny techniky a estetické nároky tehdejší umělecké fotografie. Pozornost vzbuzuje jeho série nefigurativních fotografií a originální tvorba inspirovaná kubismem. Byl také jedním z prvních fotografů reprezentujících svá díla v cyklech. Své dlouholeté zkušenosti předával jako pedagog na uměleckých školách v Bratislavě a v Praze. Vždy hledal jednoduchost a ve své tvorbě dospíval k cílům, které sloužily jako vzory.

Text a repro foto: PETR MICHL