Křest před plavbou za čtenáři

    Patnáctého června byla pokřtěna obrazová publikace Brno – město uprostřed Evropy, kterou ve druhém rozšířeném vydání představilo brněnské nakladatelství Littera. Křtilo se v prostorách moderní budovy Moravského zemského archivu v Bohunicích. Sešel se velký počet těch, kdož mají rádi město Brno a přejí knihám, které o městě zasvěceně informují.

    Křest knih vínem ve mně vyvolává jisté rozpaky. Líbí se mi naopak filmové záběry křtění zaoceánských parníků. Láhev šampaňského upoutanou motouzem svírá dlaň křtitele, ten stisk uvolní, láhev se rychlým ladným obloukem blíží k boku mořského obra a pak se o něj s třeskem slavnostně rozpleskne. Jaksi mi však nesedí, když nějaký přivolaný hodnostář cejprá vínem po knize. Nápoj po zaschnutí, přiznejme, vábně nevoní, papír pokroutí a na památku slavného dne označkuje podezřelými skvrnami. Při tomto křtu se tak nestalo. Třemi stužkami převázaný výtisk jeden po druhém slavnostně přestřihly paní Mgr. Milena Flodrová, historička, paní PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, a pan PhDr. Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna. Zasvěceným slovem knihu uvedla ta nejpovolanější: paní Milena Flodrová. Své slovo připojili autor úvodu knihy PhDr. P. Ciprian a nakladatel PhDr. Karel Kovařík. Skvělou hostitelkou a duší prosluněného odpoledne, které přítomní trávili nejen tam, kde se křtilo, ale i na zajímavé výstavě a pak v pohodě na nádherné terase s výhledem na město, byla skvělou hostitelkou PhDr. K. Smutná. Připomeňme, že budova MZA, na jejíž výstavbě má ředitelka archivu velké osobní zásluhy, patří vybavením k nejmodernějším v Evropě. Moravský zemský archiv je jedinečný svým vznikem a mezi množstvím archiválií uchovává některé významné unikáty. Připomeňme výjimečné Zemské desky.

    Knize Brno – město uprostřed Evropy lze přát příjemnou a úspěšnou plavbu ke čtenářům. Moravskému zemskému archivu náleží dík za krásné prostředí, které vytvořilo jedinečný rámec knize před její „plavbou“ za čtenáři. (št)

 

Autorem obrázků ze slavnostního křtu knihy Brno  město uprostřed Evropy je Jaroslav Štěpaník.