Na knižním trhu další brunensie z nakladatelství Littera

05.10.2015 11:45

    Brno fotogenické je název druhého rozšířeného vydání stošedesátisedmistránkové knihy fotografa Mojmíra Strouhala, která nyní přichází na trh z brněnského nakladatelství Karla Kovaříka Littera. Primátor Petr Vokřál na úvodní stránce čtenářům sděluje, že je důvod mít tuto publikaci v knihovně, protože Brno je opravdu vhodné k fotografování, je fotogenické až fotogeniální. Strouhalovy snímky pokládá za majestátní i poetické, prozrazující čím toto město bylo a jaké je dnes. Obraz Brna je díky autorovi plastický a láká k prohlížení znovu a znovu.

    Ze stejného nakladatelství je na trhu kniha Jany Svobodové a kolektivu Brno časem a prostorem. Slovem a především fotografiemi připomíná časovou a prostorovou kontinuitu a současně i mnohá jména osob, které se podílely na utváření charakteru města.

    Bonbonkem pro čtenáře je sličná sbírka stovky básniček (3263 slov) s ilustracemi LovSlov, jejíž autorkou je brněnská rodačka Lilian Amann, která vystudovala psychologii, ve studiích pokračovala na univerzitách v Německu a nyní působí v několika stuttgartských vzdělávacích institutech. V poslední ze stovky básniček se vyznává:

    Moje básnění
    je důsledkem snění.
    Vím však, že i slovíčka
    umí se zavřít za víčka.
    Jsou-li šroubovací,
    mizí bez ovací.
    Pak přijde konec
     dohořela svíčka.

    Na poslední stránce Lilian Amann dodává:

    Závěrem se často projevuje někomu vděk. V tomto smyslu děkuji Českému jazyku, který mi poskytnul to nepřeberné množství možností si se slovy a slovíčky pohrát.

BOHUMIL HLAVÁČEK