Najdou se prostředky pro Kinematograf?

21.07.2014 09:30

    Už třiadvacáté léto se na různých místech republiky možno setkat s pojízdným kinematografem, který nejednou zavítá i do obcí, kde jiné kino k návštěvě filmového představení diváky nezve. Společnost Kinematograf bratří Čadíků, která dlouhá léta realizuje zajímavý projekt Filmové léto, se nyní ocitá na vážné křižovatce. Další provoz filmových maringotek, jimiž společnost disponuje (4 mobilní kina a 2 kinoautobusy), je podmíněn nezbytnou digitalizací. Vstupné na představení kinematografu jsou dobrovolná a vybraná částka bývá věnována na dobročinné účely. Za dobu své existence Kinematograf takto přispěl sumou přesahující 7 milionů korun. Částka na digitalizaci odpovídá nejméně jednomu milionu. Najdou se prostředky pro projekt, který je i jednou z cest podpory českého filmu? Kinematograf promítá téměř výhradně snímky domácí produkce.  Podpořit další existenci projektu mohou i sami diváci svými podpisy. Ty budou společně s žádostí o podporu na digitalizaci zaslány na Ministerstvo kultury.  (št)

 

Foto: archiv Kinematografu