Naše Vysočina

03.04.2019 21:05

    Tak je nazvána výstava, jejíž vernisáž proběhla večer 3. dubna 2019 v prostorách Palace Hlinky v Brně. Výstava připomíná nedožité 105. narozeniny akademického malíře Bohumila Puchýře. Návštěvníci však neuvidí jen jeho obrazy. „Otec je pro mne pořád nedosažitelným vzorem. Dovolila jsem se připojit k výstavě svými díly jako vyznání díků otci za to, že mě k Vysočině navždy připoutal,“ vysvětlila jeho dcera paní Helena Puchýřová.

    Název Naše Vysočina je pro oba umělce příznačný. Bohumil Puchýř se narodil v Novém Městě na Moravě. Působil jako pedagog v Uherském Brodě a na VUT v Brně, ale na Vysočinu se rád vracel. Místem jeho častých návratů byla chalupa v Rokytně, kde měl ateliér a výstavní síň. Ráda tam jezdila a jezdí také paní Helena Puchýřová, která se rovněž narodila v Novém Městě na Moravě.

    Její otec dovedl zachytit nálady horácké krajiny ve všech ročních obdobích. Nejraději maloval předjaří a podzim. Svědčí o tom i názvy jeho obrazů: Předjaří u Samotína, Jaro na Podlesí, Předjaří v Milovech, Podzim nad Krátkou apod. Jeho rukopis se vyznačoval citlivou barevností, robustním tahem štětce a pevnou prostorovou stavbou obrazu. Pro paní Helenu byl nejlepším učitelem. „Otec mně samozřejmě poradil nejen s mícháním barevných tónů pro dosažení potřebné harmonie, ale také jak se dívat na krajinu a vidět její barevné ladění. Inspirující byl pro mne obraz, který jsem kdysi viděla u své tety Marie. Při pohledu na něj jsem přímo cítila vůni hlíny z čerstvého oraniště, které tvořilo přední plán obrazu. Až pak jsem si všimla, že na obraze je otcův podpis. Ten obraz dýchal vůní krajiny a o totéž se pokouším i já.“ Nutno dodat, že Helena Puchýřová se o ztvárnění horácké krajiny pokouší velmi úspěšně a citlivě, ovšem jiným způsobem než její otec. O tom se mohou návštěvníci výstavy sami přesvědčit.

    Na vernisáži měla úvodní slovo Zuzana Ledererová-Protivová, o hudební část se postarali zpěvák Jiří Helán, houslista Ján Vindiš a cimbalistka Broňka Schoříková. Galerii Palace Hlinky najdete na ulici Hlinky čp. 110. Výstava potrvá do 30. června 2019 a je přístupná v pracovní dny od 9 do 17 hodin, v pátek od 9 do 15 hodin.

VĚRA RUDOLFOVÁ

Dílo obou autorů na vernisáži přiblížila Zuzana Ledererová-Protivová (na snímku uprostřed). – Dole: S Jiřím Helánem si s chutí zazpívala i paní Helena Puchýřová.
(Foto: Jaroslav Bobek)