Nová výstava u Wolfů

17.10.2014 13:55

    O galerii brněnského výtvarníka Jana Wolfa (1941) ne každý ví. Nese název DAW a nachází se na adrese Novobranská 20, tedy přímo v centru Brna. Oku chodce je zasutá, nachází se totiž v  poschodí domu, kde má domovské právo Jan Wolf junior, také malíř. Dostat se do bytu – depozitu s atmosférou obrazů, jimiž jsou ozdobeny stěny pokojů, znamená zazvonit dole u vchodu, promluvit do „komunikátka“ a přijít ve středu v době od sedmnácti do devatenácti hodin. To je čas, kdy možno projít „stálou expozici“, a prohlédnout si právě probíhající výstavu. Vernisáže se odehrávají ve stejnou dobu. Ta zatím poslední 15. října. Návštěvníci téměř zaplnili nevelké prostory, našlapáno bylo v největší místnosti, kde vystavoval ilustrace a kresby „Na hraně metamorfózy“ malíř a designér Josef Bubeník (1965). Ten je znám obrazy, které zaujmou nejen kompozicí, výtvarným zpracováním, současně však intelektuálním obsahem či metafyzickým námětem. Nejinak tomu je u kreseb, které lze vidět „U Wolfů“. Bubeník vystavoval na řadě míst doma i v zahraničí, je zastoupen nejen ve sbírkách tuzemských, ale i v některých evropských, také na Novém Zélandě. Z uměleckých skupin, k nimž se hlásí, třeba zdůraznit surrealistickou Stir Up. Opomenout nelze spolupráci s divadly, především se scénami Centra experimentálního divadla. V rozhovoru s Janem Dočekalem přetištěném v Kulturních novinách se Bubeník vyjádřil: „Pokud se v médiích o některém z uměleckých oborů téměř nemluví, je to právě výtvarnictví. V hlavních televizních zprávách o něm padne zmínka pouze, když byl dosažen finanční rekord v dražbě, nebo když bylo vykradeno muzeum.“  Nezůstal u konstatování nedobrého stavu. Je editorem Rozhledu, tištěného periodika vydávaného Centrem experimentálního divadla, které přináší informace o uskutečněných a probíhajících výstavách v Brně.

    Výstava v DAFu je jen malým náhledem do Bubeníkovy tvorby, návštěva společně s prohlídkou „depozitu“ však stojí za to. Vernisáž uvedl autor sám, slovem volným i vázaným osobitě doprovodil Jan Wolf starší. Závěr náležel společné kresbě všech přítomných, vymknout se neměl žádný, vymklo se jich však dost, i já se vymkl, a to je pro kolektivní dílo, které tak zůstalo torzem, jen dobře.  (št)

 

Vlevo: Malíř Jan Wolf starší. – Na pravém snímku uprostřed: Josef Bubeník. – Dole: Z ilustrací J. Bubeníka.

Foto: Jaroslav Štěpaník