Novinky z Moravské galerie

14.10.2014 11:25

    Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno v Brně roku 1873 jako první svého druhu u nás a náleží do desítky nejstarších takových institucí ve světě. V roce 1961 spojením s Obrazárnou Moravského zemského muzea vznikla Moravská galerie v Brně, největší instituce svého druhu v republice, spojující sbírky volného a užitého umění.

    Od října letošního roku nastoupili do vedoucích pozicí v Moravské galerii noví odborníci, kteří představili na tiskové konferenci své vize i plány na nejbližší období. Vedoucí kurátorkou Uměleckoprůmyslového muzea se stala Lada Hubatová-Vacková. Seznámila s připravovanými výstavami. Zdůraznila, že muzeum se nebude soustřeďovat tradičně pouze na „autorské projevy užitého umění, designu, fotografie, ale mělo by sledovat i tzv. anonymní estetiku každodennosti, která mnohdy věrněji dokumentuje obvyklý životní styl.“

    Moravská galerie kromě svých tří základních budov v Brně (Místodržitelský palác, Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum) spravuje Jurkovičovu vilu v Brně-Žabovřeskách a rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici. Nový kurátor a vedoucí Metodického centra CENS (nových strategií muzejní prezentace) Rostislav Koryčánek klade důraz na spolupráci s dalšími institucemi, které prezentují významné objekty brněnské architektury (vila Tugendhat, vila Stiassny, Löw-Beerova vila). Potřebné je „najít způsob komunikace a spolupráce, která by napomohla zvyšovat povědomí o Brně jako mimořádném centru architektonického dění v průběhu minulého století.“

    Podle šéfkurátora Ondřeje Chrobáka k hlavním úkolům pro roky 2014 až 2018 náleží obnova budov paláců Moravské galerie a nový formát vyhlášení Ceny Michala Ranného. – Letošním laureátem je Václav Stratil. Cena bude předána na slavnostním večeru 30. října v prostorách Umělecko-průmyslového muzea.

    Na prvý pohled viditelnou novinkou se stane nový vstup do Pražákova paláce z nádvoří, kde sousedí s Besedním domem. Přístupné pro veřejnost bylo dosud jen výjimečně. Ještě letos v říjnu tu bude také otevřena galerijní kavárna Praha. Připomeňme, že Moravská galerie se otevírá veřejnosti i tím, že do stálých expozic je vstup volný. I to může být cestou jak přiblížit umění minulé i současné, volné i užité širšímu okruhu návštěvníků.  (št)

 

Foto z tiskové konference: Petr Michl