Odhalená tvář osobnosti – nová kniha psychologa Bohumíra Chalupy

08.10.2014 20:25

    Proměnám psychologie ve 20. a 21. století bylo věnováno dnešní autorské odpoledne v královopolském Semilassu, na němž brněnské nakladatelství Littera prezentovalo novou knihu devadesátiletého doc. PhDr. Bohumíra Chalupy, DrSc., Odhalená tvář osobnosti.

    Stěžejní výsledky své vědecké a výzkumné činnosti uveřejnil jubilant v devíti monografiích a knihách vedle 150 původních studií v odborných časopisech, sbornících a dalších publikacích. Ve světových jazycích vyšlo 27 Chalupových prací. Jeho bibliografie má celkem 400 položek. Patří mu československý patent přístroje pro měření a analýzu statických reakcí ruky k diagnostickým účelům. Posuzování osobních vlastností lidí je spojeno s řadou nesnází, otevřených otázek a záhad. Chalupova nejnovější kniha shrnuje výsledky nových metod hloubkové analýzy vlastností a struktury individuálních osobností. Základem je vícerozměrné zobrazení komplexních vlastností osoby. Studie uskutečněné na empirickém materiálu přinášejí nové poznatky pro psychologickou diagnostiku i pro teorii psychologie osobnosti.

    Ze sedmi Chalupových knih, vydaných nakladatelstvím Littera, jsou na knižním trhu vedle prezentované novinky i Psychologie dnes a zítra, Psychodiagnostické studie, Studie z kognitivní psychologie a Pokroky kognitivní psychologie.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Foto: Petr Michl