Po stopách Marie von Ebner-Eschenbach

22.04.2016 22:55

    Mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí úmrtí rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach pokračovala 22. dubna dalšími přednáškami. Konaly se opět v Moravském zemském muzeu v Brně. Profesor Jiří Munzar z Masarykovy univerzity ale v úvodu věnoval pozornost jiné osobnosti. Byl to Moritz von Ebner-Eschenbach, manžel známé spisovatelky. Tento šlechtic se věnoval vojenské kariéře, učil mj. na místní ženijní akademii ve Znojmě. Měl nejen technický, ale i hudební talent.

    O letních pobytech Marie von Ebner-Eschenbach v Salzburku hovořila Mag. Renata Ebeling-Winkler ze St.Gilgenu. Některé přednášky se týkaly literárního díla Marie von Ebner-Eschenbach. Doktorka Daniela Strigl z Univerzity Vídeň se například zaměřila na hledání životopisných prvků v povídce Rytmistr Brand. Doktor Zdeněk Mareček z Masarykovy univerzity se zmínil o českých jazykových prvcích v díle Marie von Ebner-Eschenbach.

    Tato rakouská spisovatelka velice ráda jezdila ke svému strýci Emanuelu Dubskému na zámek v Lysicích u Boskovic. Právě na zmíněném zámku poznala svého budoucího manžela, který sem rovněž jezdil na návštěvy.

    Do Lysic zavítali na závěr dvoudenního programu i účastníci mezinárodní konference. Prohlédli si zámek a poté vyslechli koncert, sestavený z romantických písní, které složil Moritz von Ebner-Eschenbach. Účinkovali Vladimír Richter  zpěv a Petr Hala  klavír. Není bez zajímavosti, že právě na zámku v Lysicíc jsou uloženy notové záznamy skladeb, jejichž autorem je Moritz von Ebner-Eschenbach.

VĚRA RUDOLFOVÁ