Pozvánky z Rajhradu

17.03.2014 11:15

StřeDění s Ludvíkem Němcem

    Besední pořad StřeDění Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě pokračuje po zimní pauze jarním programem. První host, spisovatel, redaktor a dlouholetý ředitel Českého rozhlasu Brno Ludvík Němec, přijal pozvání na třetí březnovou středu. Beseda začíná v 17 hodin.

    Kyjovský rodák Ludvík Němec má k Památníku písemnictví na Moravě blízko z několika důvodů, a to nejen proto, že jako moravský spisovatel spadá do vytyčených zájmů této instituce. Sám má totiž zkušenosti s muzejním provozem v historickém objektu, ve druhé polovině 70. let působil jako turistický průvodce na hradě Špilberk. Kromě tohoto propojení nezůstane při besedě opomenuta Němcova dlouholetá a neustávající činnost v rozhlase, konkrétně v Českém rozhlase Brno, kde zastával od 90. let až do roku 2013 funkci ředitele. Zabrousíme rovněž na pole literární a dotkneme se jeho povídek i románů, ať přiznaných, či skrytých pod mužskými i ženskými pseudonymy. Představen bude také jeho nový povídkový soubor, který vyšel pod názvem Láska na cizím hrobě v loňském roce.

    Beseda se spisovatelem Ludvíkem Němcem se bude konat v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě ve středu 19. března 2014 v 17 hod. Moderátorem bude dr. Libor Kalina.

 

Už jen dva týdny pro okamžiky štěstí

    Letošní literární soutěž Skrytá paměť Moravy vrcholí, své příspěvky na téma „okamžik štěstí“ mohou mladí autoři zasílat do Památníku písemnictví na Moravě ještě do 31. března. Do anonymního hodnocení a posuzování se poté pustí odborná porota v čele s  básníkem Radkem Malým, slavnostní vyhlášení výsledků bude hostit 13. června 2014 Slovanské hradiště v Mikulčicích.

    Tradičnímu klání začínajících autorů od 12 do 19 let každoročně předchází putovní seminář tvůrčího psaní, organizovaný Památníkem ve školách, knihovnách a muzeích řady moravských měst. Do seriálu kurzů s názvem Krocení literární múzy se dosud zapojilo 560 účastníků. Dostali jedinečnou možnost nahlédnout s metodickým doprovodem lektorky Kristýny Cimalové do tvůrčí kuchyně, vyměňovali si vzájemně čerstvé zkušenosti, vyzkoušeli samostatně také několik receptů „jak na to“. Do mapování, co dnes pro mladého člověka znamená sousloví „okamžik štěstí“, se spolu s organizátory a vyhlašovatelem soutěže – Jihomoravským krajem – zapojila také řada pedagogů na základních i středních školách. Možná tak pomohli svým talentovaným svěřencům udělat úvodní, tolik důležitý krok ke skutečné literární práci. Na autory vítězných děl 8. ročníku Skryté paměti Moravy čekají finanční odměny, nejlepší práce budou zařazeny jako samostatná literární příloha do Sborníku Muzea Brněnska 2014.  (št)

 

Kristýna Cimalová s dětmi: krocení literární múzy.


Více informací na https://www.muzeumbrnenska.cz/cz