Představuje se hudba z muzea

02.12.2013 11:35

    V roce 1919 daroval hrabě Antonín František Magnis svou hudební sbírku Moravskému zemskému muzeu. Sbírka označovaná jako magnisovská či strážnická se tu stala impulsem k založení samostatného hudebně historického oddělení. To bylo od počátku budováno jako dokumentační, vědecké a výzkumné centrum uchovávající hudebniny, libreta, další hudební materiály i historické hudební nástroje. Mezi sbírkovými předměty se nachází vzácné staré rukopisy, ale také například mimořádný archiv Leoše Janáčka. Nyní přichází Moravské zemské muzeum s projektem cyklu Cesty do hudební minulosti. První výstava představuje kolekci přibližující hudební kulturu rodu Magnisů ze zámku ve Strážnici. Návštěvník výstavy, která se koná od 29. listopadu 2013 do 30. března 2014, si prohlédne několik vzácných hudebních nástrojů, hudebniny a další předměty. Zasvěcený průvodní text si přečte za tlumených tónů hudby. (Pro výstavu byla vytvořena speciální nahrávka, v níž se rozezvučely tóny časem umlklé či zapomenuté.) Součástí první výstavy zamýšleného cyklu, který je zajímavou pozvánkou do světa hudebních archivů a muzeí, jsou i „živé koncerty“ dobové hudby. První z nich – v rámci cyklu Hudební lahůdky – zazní 16. prosince v Brně ve foyer Dittrichsteinského paláce v 19.30 hodin O den později ve stejném čase následuje koncert v Praze v kostele sv. Šimona a Judy.  (št)


Více na www. mzm.cz