Rajhradským klášterem zní poezie

14.11.2014 13:40

    Literární časopisy tištěné i internetové se snaží, seč mohou, dávat prostor literární popelce poezii a některé instituce jim v tom vydatně pomáhají, například brněnský Mahenův památník a Památník písemnictví na Moravě, sídlící v rajhradském klášteře (bohužel právě středeční pořady obou bratrských institucí vzájemně kolidují). Do tmy zářící klášter láká vždy jednu středu v měsíci milovníky poezie na StřeDění, pořady z tvorby básníků.

    Blížící se zima teď načas tyto podvečerní akce zastaví, ale na jaře se sem poezie opět vrátí. Letošní poslední, listopadové StřeDění bylo věnované Zdeně Zábranské. Autorku zpřítomnil krátký televizní snímek, v němž básnířka promluvila o své tvorbě a básnických láskách; o moravských kořenech a zázemí Zdeny Zábranské se posluchači dozvěděli z emotivního projevu jejího bratra, divadelníka a publicisty Miroslava Plešáka. A po ukázkách z autorčiných vrcholných sbírek pak moderátor pořadu Libor Kalina uvedl druhou, velmi zajímavou část, kterou připravila literární historička Petra Pichlová: vybrala z tvorby současných básníků a básnířek tři dvojice básní, jež – bez udání autorů – rozdala přítomným, aby rozhodli, co v každé dvojici napsala žena a co muž. Ne vždy a všem se to povedlo. I když určité rysy mužského a ženského přístupu se horko těžko podařilo vystopovat, nakonec vše vedlo k výsledku, který shrnula sama autorka v listopadové Literce: „Já osobně nějaké genderové otázky v souvislosti s poezií neřeším. Myslím si, že není rozdíl mezi takzvaně ženskou a takzvaně mužskou poezií. Poezie je pouze jedna a tu píše, respektive vytváří její autor, konkrétní člověk, snažící se co nejpřesněji nebo nejpřesvědčivěji vyjádřit své pocity, prožitky, sny, vidiny, vzpomínky…“

    Ona zajímavá Literka je každoměsíční informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě, v němž pracovníci Památníku pod vedením Libora Kaliny a za redakce Petry Pichlové přibližují nejen pestré a opravdu skvělé výstavy, sbírky a veškeré akce své instituce, ale i další události na poli moravské literatury. Brněnské (nepříliš četné) časopisy zaměřené na kulturu či přímo literaturu mají v Literce zdatnou konkurenci.

MICHAL ŽÁK