Šambr pod Petrovem

    Galerie a kavárna Pod Petrovem (dříve Galerie pod Skálou) je nevelká, ovšem zajímavá svým výstavním prostorem, a také neumdlévající aktivitou, která se neomezuje na výstavní činnost, ale upoutává také řadou dalších zajímavých akcí. Osobitá galerie již vícekrát stála na pokraji samého konce, vždy znovu a znovu se však podařilo zánik odvrátit a zachovat kontinuitu. Provozovatelé se mění, galerie a její duch však přetrvává, dalo by se říci.

    Třináctého listopadu proběhla vernisáž výstavy tří členů skupiny ŠAMBR. Za tímto názvem se s trochou recese či nadsázky představují šarmantní múzy brněnské. Skupina se utvořila v roce 2008 a domovskou základnu má právě Pod Petrovem, kde se pravidelně schází. Na výstavě, která potrvá do 30. listopadu, představili své práce tři z umělecké skupiny: Petr Ševčík (1962) plastiky ze šamotové hlíny a dekorační kachle z kameniny, Jan Hanuš (1955) obrazy, kterými navazuje na své znalosti a představy fotografa a grafika. Třetí, podepisující své práce „sirena“, udává, že přišla na svět v minulém století. I tak je – alespoň v rámci skupiny nejmladší – na svých webových stránkách přiznává rok 1971. Je autorkou tří knížek, které samozřejmě sama výtvarně doprovodila, ilustrátorkou dalších knih, především ale výtvarnici, která pro vlastní vyjádření využívá především perokresbu a grafiku, často kolorovanou. Obrazy Michaely W. Štroblové oslovují jemností zpracování, snovým viděním, uměřeností v kombinaci reálného s fantaskním. Při vernisáži jsem autorce položil tři otázky:

Máte nějaké výtvarné či jiné vzory?

    Mým vzorem a zároveň učitelem je můj otec Antonín Štrobl, který také sám maluje a vytváří sochy ze dřeva.

    Oblíbenými výtvarníky jsou například Albín Brunovský, Josef Váchal …

Na čem teď pracujete?

    Na ilustracích ke knize básní brněnského básníka Jindřicha Valenty.

Blíží se nový rok. Co byste si přála, aby se v něm splnilo?

    Nejspíš všechno a ještě víc.

    Tak to si můžeme (jen) přát určitě všichni. (jš)

 

Vlevo: Michaela W. Štroblová. – Vpravo: Pozorování deště na terase (kolorovaná grafika). – Vlevo dole: Hráči (perokresba) – Vpravo: Cesta z nitra (kolorovaná grafika).