Sekorova výstava v MZM

28.12.2019 18:40

    K 120. výročí narození Ondřeje Sekory, spisovatele a ilustrátora nejen Ferdy Mravence, uspořádalo Moravské zemské muzeum výstavu, která obsahuje originály ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinové kresby a karikatury, soukromou malířskou tvorbu a scénografické projekty vytvořené podle Sekorových návrhů.

    Sekorův životní příběh se blíží příběhu mravenčího všeuměla, který prošel řadou dobrodružství ve velkém světě a díky talentu a píli nakonec uspěl. Jeho životní a umělecká dráha v mnohém zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošla od konce první světové války, až po začátek šedesátých let 20. století.

    Ondřej Sekora se narodil v roce 1899 v Králově Poli, které je dnes součástí Brna. Po vzniku samostatného Československa začal navštěvovat právnickou fakultu, kterou však nedokončil a v roce 1921 nastoupil do brněnských Lidových novin, které byly považovány za nejkvalitnější deník vydávaný v meziválečném Československu. Intelektuální prostředí redakce mělo významný vliv na Sekorův růst a zásadně jej ovlivnilo v dalším životě. Také velký vliv měly dva pobyty v Paříži, které uskutečnil jako zahraniční dopisovatel Lidových novin v letech 1923–1924 a ještě v letech 1927–1928. Ve Francii jej okouzlilo ragby, které sehrálo významnou roli při prosazování tohoto sportu v Československu.

    Velice důležité byly jeho pařížské inspirace v oblasti výtvarného umění. Sekora se v Lidových novinách staral vedle sportovní rubriky a kresleného humoru také o dětský koutek, pro nějž vymýšlel obrázkové seriály. Tady se v roce 1933 zrodil jeho nejslavnější hrdina Ferda Mravenec, který měl mimořádný úspěch u čtenářů i kritiků.

    Sekorovu tvůrčí kariéru přerušila načas druhá světová válka. Po osvobození dostal příležitost navázat na své předchozí aktivity v deníku Práce a Státním nakladatelství dětské knihy. Po nějakém čase se rozhodl odejít do svobodného povolání a věnoval se plně psaní a ilustrování dětských knížek. Jeho rozsáhlou tvůrčí činnost ukončila až smrt v roce 1964.

    K výročí narození Ondřeje Sekory je otevřena rozsáhlá výstava v Dietrichsteinském paláci. Potrvá do 30. června 2020.

Text a repro foto: Petr Michl