Švédské poledne Michala Žáka

10.02.2013 14:50

    V nedlouhém odstupu po „Kleci na vodu“ vydává Michal Žák (1943) druhou sbírku básní pod názvem Švédské poledne (Šuplík 2012). Sto pět stran textu je rozčleněno do sedmi oddílů (Návraty, Legendy, Sebrané básně, Hříčky a hříšky, Švédské poledne, Stěhovavá slova, V močálu řeči). Každý oddíl je uveden vstupní citací z myšlenek různých autorů. Stejně jako v prvé básnické sbírce autor potvrzuje, že síla jeho verše není v přetékající emotivní obraznosti, ale spíše v intelektuálním myšlenkovém pohroužení do vnitřních krajin člověka a jeho bytí. Žák je básníkem hloubavým, pečlivě až exaktně vážícím každé slovo a verš. Střídmost výrazových prostředků, snaha o maximum preciznosti vyjádření s úsilím o průnik pod povrch věcí a jevů s vytříbeným citem pro myšlenku i jazyk jsou předností i stylem autora. Žákův jazyk je úsporný, každé slovo je převáženo a podřízeno myšlence, v některých básních však autor dokáže funkčně uplatnit také slovní hříčku, využít i vázaný verš. Na prvý pohled překvapující název jednoho z oddílu i celé básnické sbírky „Švédské poledne“ shrnuje verše věnované městu Brnu. Totožný název jedné z  básní již sám o sobě evokuje známou pověst z dob obléhání města Švédy s legendárním zvoněním poledne již o jedenácté. Michal Žák se oběma vydanými sbírkami představuje čtenářům jako zralý básník osobitého a hutného výrazu, má čím oslovit čtenáře, kteří umějí číst beze spěchu a dokáží s každou z jeho básní na chvíli v zamyšlení „postát“. (j.š.)

 

 

CO ZBUDE Z KAMENE BRNO S PRSTY DEŠTĚ
   
Na břehu jezera Brodím se starými názvy ulic
tříštíc se o stále stejný kámen Proud deště je splavuje do kanálu
vyhloubila v něm vlna otvor Silný liják opláchl paletu města
  a všechny barvy splynuly do šedé
Přicházím často k tomu místu Z děravé kapsy padají vzpomínky
a skloněn je pozoruji Je jich plné náměstí
   
Až vlna kámen prorazí Sjíždím k němu protisměrnou tramvají
kolem prstu si navléknu z něho vše od Brněnské brány Dominikánskou ulicí
co odolalo hloubení kolem kláštera a kostela
  přes Rybné náměstí
Takovou budu mít propustku kde urazím roh Královské kaple
k hornímu toku řek pak Zámečnickou a kolem Hříbku
                                do Kobližné ulice
OMLUVA A hned za mnou vytrhávají koleje
  – asi partyzáni či snad rudoši
Zdálo se mi žes umřel  
řekla mi přítelkyně při obědě Býčí hlava na rohu náměstí se dívá
  jak zadupávají Hříbek do země
Hluboce jsem se zastyděl Na Kobližné zrušili zastávky
To není jen tak Vlak paměti nemá kde zastavit
Vejít někomu do snu A místo koblih nastupuje kosmonaut
  Jen býčí hlava všechno překoná…
nota bene  
když nemá  
černou pentli na klobouk