Umělci se opět setkávají, tvoří a vystavuji na zámku v Mikulově

15.07.2015 15:35

    Mikulovské výtvarné sympozium Dílna vstoupilo 11. července slavnostním zahájením do již 22. ročníku. Kurátorem je  malíř Oldřich TICHÝ (1959). Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze náleží ke generaci, která vydala ve druhé polovině let osmdesátých řadu  výrazných autorů. O. Tichý byl a je „solitérem“, který soustavně hledal vlastní, osobitou cestu v umění. Svými díly je zastoupen například v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně, Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, v Galerie du Cobra v Paříži, Galerie Dijsktra v Antverpách, Galerie 14 v Lausanne a ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

    Dalším z letošních účastníků je malíř a grafik Mikoláš Axmann (1955). Také on je absolventem pražské Akademie. Je znám pracemi s tradičním litografickým kamenem, je členem skupiny Corpora S a laureátem Ceny Vladimíra Boudníka (2009). Jeho díla jsou zastoupena v řadě domácích i zahraničních galeriích (např. v National Gallery of Art v New Yorku).

    Peter Župník (1961) studoval fotografii na FAMU, náleží ke skupině fotografů označovaných jako „slovenská nová vlna“. Centrem jeho objektivu jsou věci všedního dne a života viděné prismatem autorovy poetiky. Od roku 1995 žije a tvoří v Paříži, svými díly je také ve Francii hojně zastoupen.

    Nejmladším je Martin Čada (1978), malíř. Studoval grafiku v Uherském Hradišti, malbu ve Zlíně a poté v ateliéru malby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, absolvoval studijní pobyt v Holandsku. Je zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

    Hosty „MVS Dílna 2015“ jsou malíř Luděk Filipenský (1945) a Vladimír Franz (1959). Prvý vystudoval Akademii výtvarného umění v Praze, kde také působil jako pedagog. Věnoval se nejen malířství, ale i restaurování. Jeho tvorba dospěla k ryzí malbě s centrálním tématem světlo, prostor a čas. Druhý host je absolventem Právnické fakulty UK, od roku 1991 pedagogem na DAMU a FAMU. Je známým hudebníkem a komponistou. Ve výtvarném díle se soustředí na ambivalenci vztahu člověka a přírody i reflexi sociálních vztahů v jejich směšnosti a falši.

    V roli technického asistenta je letos František Zelinka (1991), absolvent oboru Prostorová tvorba na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.

    Teoretikem letošní mikulovské Dílny je PhDr. Ivan Neumann (1945), autor výstav a odborných textu, který působil v Národní galerii, byl ředitelem ČMVU v Praze, garantem řady projektů.

    Výstava umělců tvořících v průběhu Sympozia na mikulovském zámku zde potrvá do 30. září. V rámci doprovodných akcí se bude dne 25. července v Dietrichsteinské hrobce konat varhanní koncert Vladimíra France „Protínání“.   (št)

 

Foto: MVS Dílna