Divadlo na Orlí − Hudebně-dramatická laboratoř JAMU
zahájí 24. října 2012 muzikálem Footloose / Tanec není zločin

V Brně vznikla nová fascinující scéna

    Nepočítáme-li Hudební scénu, která byla postavena pro Městské divadlo Brno, respektive novou budovu Divadla Na provázku zarámovanou historickou stavbou, pak po půl století vzniklo v Brně nové kamenné divadlo. Ale jaké divadlo! Závist není chvályhodná vlastnost a po zásluze patří mezi pověstné neřesti. Přesto lze říci, že nový divadelní stánek s nejmodernějšími technologiemi, který je určen zejména studentům opery a muzikálu (ale bude využíván i pro různé multimediální projekty), mohou Janáčkově akademii múzických umění závidět − v dobrém slova smyslu ovšem, a tedy v uvozovkách − nejen starší absolventi JAMU, ale i mnohé obdobné umělecké školy v zahraničí.

    Nový objekt vznikl nedaleko historicky cenné památky − Měnínské brány a nese název Divadlo na Orlí (podle ulice, v jejíž válečné proluce způsobené bombardováním, respektive na místě poválečného provizorního objektu stavba vznikla), ale nesmíme opomenout důležitou součást názvu, totiž podtitul Hudebně-dramatická laboratoř JAMU, který je organickou a vpravdě výmluvnou součástí názvu.

    Divadlo bude slavnostně otevřeno sice až 24. října 2012, ale novináři dostali možnost prohlídky celého objektu ještě před úplným dokončením stavby. A tak se mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, že se jedná o akusticky a technologicky špičkový stánek určený primárně pro umělecké výstupy studentů Hudební i Divadelní fakulty JAMU, ale i pro výzkum a vývoj, jak řekl na tiskové konferenci profesor Ivo Medek, rektor JAMU. Specifické potřeby scény − třeba i provoz v několika akusticky samostatných celcích zároveň − se promítly nejen  do zvolených materiálů, ale hlavně do celkového architektonického řešení: generálním projektantem byla architektonická kancelář ARCHTEAM (architekti Milan Rak a Alena Režná), jež spolupracovala s ateliérem RadaArchitekti (v čele s architektem Pavlem Radou). Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelobetonový skelet, uliční fasádu bílé panely kladené horizontálně, pásové okno propojuje foyer s venkovním prostorem, průčelí je oživeno hudebně symbolickou grafikou. V budově najdeme variabilní divadelní sál (s možností modifikace), nahrávací studio (je umístěné v podzemí), tři zkušebny, korepetitovnu, šatny a další zázemí. Celkové náklady na výstavbu a vybavení činily více než 340 milionů korun (jen hudební nástroje, zpravidla špičkové kvality, stály 24 miliony Kč).

    K Divadelnímu studiu Marta, které je určeno zejména pro činoherní divadlo,   tak nyní přibyla další scéna JAMU, jež může výrazně přispět nejen k daleko lepší přípravě pro profesionální kariéru absolventů, ale i k širší mezinárodní spolupráci. Je tedy přímo symbolické, že zahajovacím představením se stane  celosvětově úspěšný (a dvakrát zfilmovaný) americký muzikál Footloose / Tanec není zločin autorů D. Pitchforda, T. Snowa a W. Bobbieho.

    Z chystaných operních děl zmiňme Evropskou turistiku od Josefa Berga, Krásku a zvíře Miloslava Ištvana a upravenou původní verzi Smetanovy Prodané nevěsty s mluvenými texty. Z muzikálů pak kromě Footloose počítá dramaturgie například s tituly Taneční maraton na Steel Pier a Pokrevní sestry.
      
JAN MERVART

 

Podrobnější informace o Divadle na Orlí najdete zde.

 

O novém Divadle na Orlí novináře informovali (na pravém obrázku zleva) děkan Divadelní fakulty JAMU doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., rektor JAMU prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., a děkan Hudební fakulty JAMU doc. MgA. Vít Spilka.

Vlevo: Novináři při prohlídce nahrávacího studia. – Vpravo: Pohled na budovu divadla těsně před dokončením.

Foto: Petr Michl