V Domě umění vystavují dámy plus

30.04.2014 19:10

    Od 30. dubna do 3. srpna 2014 možno navštívit v brněnském Domě umění dvojici  zajímavých výstav, které jsou spolu organicky spjaty. V přízemí, v Galerii J. Krále, se setkáme s tvorbou významné berlínské umělkyně, paní Gisely Weimann. Ta se zde představuje projektem Mein Schatten bleibt (Zůstane můj stín), na kterém pracuje od půle sedmdesátých let a pojímá ho jako jisté podobenství vlastního osudu v kontextu německé historie. Název byl inspirován romantickou novelou Podivuhodný příběh Petera Schlemihla od Adalberta von Chamisse. Hrdina příběhu vymění s ďáblem vlastní stín za bohatství a ztrácí tak v podstatě vlastní identitu.

    Gisele Weimann (1943) je snaha o pochopení a uchopení vlastní identity jádrem její vícerozměrné tvorby. To souvisí s její společenskou aktivitou i potřebou měnit a reflektovat různá prostředí, místa pobytu a vlastní tvorby. (Berlín, Londýn, San Franciscko, Mexiko…) V dílech autorky se samozřejmě tato místa odrážejí, někdy sama mohou sehrávat roli příslovečného stínu, který jedince na jeho cestě životem provází, jindy je stín tím, který jedinec na své pouti za přispění světla sám vrhá. (V reflexích z cest a míst nechybí ani to zachycující setkání s W. Lehmbruckem v brněnském Domě umění.)

    Brněnská výstava Gisely Weimann představuje, třeba jen zčásti, více tváří její tvorby, a je to tvorba nesporně zajímavá.

    Setkání s tvorbou G. Weimann inspirovalo kurátorky  A. Varteckou, V. Fremlovou a T. Petiškovou k projektu „Grey Gold české a slovenské umělkyně 65 +“. Výsledkem myšlenky je realizace společné výstavy, představující současnou tvorbu českých i slovenských umělkyň, které začínaly s její prezentací v poválečných letech, často v padesátých a šedesátých letech. Spojení anglických slůvek Grey - Gold (šedá – zlatá) bývá v evropském prostoru označením moudrosti, zralosti, zkušenosti. Na výstavě zaplňující horní prostory Domu umění jsou zastoupeny práce umělkyň jak z řad těch snad méně známých,tak těch, které dosáhly mezinárodního uznání. Ukázky své tvorby vystavují M. Blabolilová, K. Bočkayová, M. Filippovová, E. Fuková, M. Havránková, D. Hochová, I. Kosková, A. Kučerová, M. Luskačová, A. Matasová, D. Mrázková, E. Cisárová-Minariková, V. Nováková, L. Padrtová, D. Puchnarová, J. Svobodová, A. Šimotová, D. Vinopalová-Vodáková, J. Želibská. Výstava je reprezentativním průřezem tvorby vyzrálých umělkyň, styčných ploch jejich tvorby i odlišných přístupů k námětu a jeho uchopení. Výstava nabízí obraz o současné podobě výtvarné scény reprezentované tvorbou českých a slovenských umělkyň z generace, která se již zapsala do povědomí, dále však aktivně tvoří.

    Obě výstavy vhodně korespondují i společnou ideou o aktivitě a kreativitě jako funkční a žádoucí součásti stylu i smyslu existence ve vyšším věku.  Dámy plus tuto ideu naplňují.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

Foto: autor