V galerii Librex výstava Dolejšovy počítačové grafiky

06.05.2013 08:40

    Virtuální svět je název výstavy počítačové grafiky Miloslava Dolejše (1961), otevřené od 7. května do 2. června 2013 v galerii Librex v Brně ve Starobrněnské ulici č. 6.

    Autor po skončení diplomatického působení v zahraničí změnil své profesní zaměření. Prohlubuje znalosti v oboru počítačové grafiky a jejího uplatnění ve volném umění, grafickém designu i architektuře. Propracovává se k širšímu chápání a využívání netradičních postupů, experimentuje s možnostmi rastrové počítačové grafiky. Je dokonale seznámen s obdobnými aktivitami u nás i v zahraničí a pokouší se jít vlastní cestou, nepodřizující se módním vlnám a klientskému vkusu. S minimálními prostředky dociluje maximálního účinku v drobných komorních formátech i v rozměrnějších dílech. Jeho grafické listy jsou přesvědčující čistotou výtvarného sdělení, kultivovaností a jasností myšlenky.

BOHUMIL HLAVÁČEK