Projekt muzeí připomene 100. výročí zahájení prvního světového válečného konfliktu

Ve Velké válce (1914–1918) zahynuly miliony vojáků i civilistů

22.06.2014 14:35

    Dne 28. června před sto lety byla neděle, zářivý letní den, v hlavním městě Markrabství moravského – Brně – začínal slet České obce sokolské. Tisíce diváků sledovaly průvod z centra na sokolský stadion v Králově Poli, jenže po několika vystoupeních museli pořadatelé slet kvůli atentátu v Sarajevu ukončit. Rozšířila se zpráva, že v městě vzdáleném stovky kilometrů podlehli hodinu před polednem v den svatého Víta, v den 525. výročí pro Srby památné bitvy na Kosově poli, následník trůnu Rakouska-Uherska a jeho žena střelným zraněním. Hlavní atentátníci byli mladiství bosenští Srbové, takže jim nemohl být uložen trest smrti. Byli eskortováni do Čech, do vojenské trestnice v Terezíně, kde nepřežili kruté podmínky věznění. Atentát sám o sobě 1. světovou válku nezpůsobil: záminku ovšem poskytl dostačující.

    Přesně za měsíc (28. července 1914) vydal císař Válečný manifest, Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku a obyvatelé mocnářství si mohli se sevřeným srdcem přečíst: „Mým národům! Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče…“

    Dne 28. června 2014 si v Brně na náměstí Svobody můžeme události před sto lety připomenout. Ke stému výročí vypuknutí do té doby největšího válečného konfliktu, který zachvátil velkou část světa, totiž bude zahájen právě v sobotu 28. června 2014 v centru Brna pozoruhodný projekt několika muzejních institucí (jejich seznam je uveden v závěru článku), zahrnující řadu oblastí a oborů.

    Ke kulatému výročí tzv. Velké války (19141918), která zasáhla zásadním způsobem do světového vývoje – zejména Evropy, připravila muzea nejen komplex tematicky odlišných výstav se společným jmenovatelem, ale také bohatý doprovodný program, soutěže, prohlídky pro děti a školní skupiny, pietní akty, přednášky a odborné semináře. (Také jejich přehled naleznete v závěru tohoto textu.) K výstavám, které již v ČR probíhají, přidalo 18. června Moravské zemské muzeum v Brně určitě zajímavou expozici nazvanou Domov za Velké války. Tematicky je sice zaměřena především na důsledky válečných událostí pro civilní obyvatelstvo v zázemí, ale neomezuje se výhradně na tuto smutnou kapitolu dějin, protože řada exponátů dané téma přesahuje a logicky se váže na události přímo na válečné frontě. Výstava je rozčleněna do tří prostor: v předsálí jsou k vidění zejména plakáty, ale celému prostoru dominují starší moždíř a horský kanon, což bude jistě pastva pro oči hlavně dětských návštěvníků. V malé obrazové galerii naleznete výtvarná díla inspirovaná válečnými zážitky. V bočním sále zaujme zejména několik památek na sarajevský atentát, který bývá považován za jeden ze spouštěčů 1. světové války – kupříkladu generálská čepice a polní důstojnický pás následníka trůnu Ferdinanda d´Este, a dále pak řada občas velmi netradičních exponátů – například dřevěné podrážky či papírové ponožky, výrobky, které si vojáci zhotovovali přímo na frontě – housle, prstýnky, zapalovače, popelníky a další…

    Mnohé exponáty vyvolají v návštěvníkovi různé asociace: nad dobovými novinami, jejichž titulky vypovídají o brzkém vypuknutí Velké války jako o hotové věci, si čtenář Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka vzpomene třeba na pasáž, v níž Josef Švejk prorocky prohlásí: „Válka bude, víc vám neřeknu,“ načež civilní strážník Bretschneider mu odpoví: „Víc nemusíte povídat, pojďte se mnou na chodbu, tam vám něco povím.“ Když už jsme u Švejka, pak je třeba dodat, že na výstavě naleznete i další literární, ale i výtvarná díla českých umělců, na něž dopadly útrapy válečného běsnění. Ostatně – MZM při této příležitosti vydalo publikaci Dopisy z války – Lev Blatný Zdence Klíčníkové 1915–1917 (sestavila Hana Kraftová), obsahující výběr z asi 500 dopisů spisovatele, novináře a divadelního dramaturga, které posílal své snoubence. Při pohledu na řády a vyznamenání si pro změnu možná vzpomenete na film Signum laudis; když se posadíte na hrubou lavici u prkenného stolu, můžete si zkusit vyvolat pocity vojáčka, který na takových prknech psal pověstný lístek z vojny, k čemuž vám „vyhrává“ kanonáda a střelba, přičemž k psaní můžete použít reprint dobové pohlednice zobrazující v pozadí brněnský Špilberk a v popředí vojáka c. a k. pěšího pluku arcivévody Karla Štěpána číslo 8… A u psaní si můžete dopřát ne právě příjemný zážitek ze sledování dokumentárního filmu v dobovém polním kině. Také další dobové dokumenty – zejména fotografie – názorně předvádějí útrapy vojáků i civilního obyvatelstva, v jehož tvářích se odrážejí hlad, obavy a zoufalství, aniž by ještě zobrazení lidé tušili, že Velká válka si na své konto smrti připíše nejen deset milionů obětí války (z toho byly zhruba dvě třetiny vojáků), ale také asi dvojnásobný počet obětí tzv. španělské chřipky, jejíž epidemie v závěru válečného konfliktu propukla jako apokalyptický úder.

    Dodejme, že 25. června bude zahájena další výstava MZM – tentokrát v kapli brněnského Paláce šlechtičen, Kobližná 1. Má název Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků – 1. světová válka z pohledu zázemí a zabývá se třemi oblastmi: odvodem mužů na frontu, životy rodin za války (včetně uzavírání sňatků) a osudy válečných snoubenek, vdov a sirotků. Tvůrci výstavy slibují komorní expozici, v níž bude stát za pozornost hlavně rekonstrukce unikátních votivních nápisů na zdi kostela svatého Antoníčka v Blatničce s prosbami o šťastný návrat rodinných příslušníků z fronty, stejně jako kompletní výbava slečny Marie z Brna, jejíž snoubenec ve válce padl, pročež ona se po této osudové ráně již nikdy nevdala a na sklonku života věnovala kompletní původní výbavu Etnografickému ústavu MZM.

JAN MERVART

 

Zleva: Vlastimil Schildberger ml., autor výstavy, Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., vedoucí Historického oddělení MZM, autor. – Vpravo: Polní bunkr.

Vlevo: Polní kino. – Vpravo: Moždíř z 19. století.

Foto: Petr Michl

 

Muzea připomínají 100. výročí od vypuknutí první světové války

Společná vernisáž projektu: 28. 6. 2014 v Brně.

Program:

V pátek 27.6.2014 v Praze-Dejvicích:

14:00–18:00 – Přistavený parní vlak se salonním vozem Františka Ferdinanda d´Este k nahlédnutí.

13:00–17:00 – slavnostní jízda vozu c. a k. polní pošty od Národního technického muzea na Nádraží Praha-Dejvice a zpět. Použit bude dvoumístný vůz c. a k. polní pošty z počátku 20. stol. (13:0014:30 cesta tam, 16:0017:00 zpět.)

V Brně:

17:00 – Prodejna české mincovny (Rooseveltova 419/20) – Slavnostní představení pamětní medaile „Atentát v Sarajevu“ za účasti autora, grafika a medailéra, akad. mal. Karla Zemana.

V sobotu 28.6.2014 v Brně:

14.30 – v kostele sv. Jakuba, zádušní mše za oběti sarajevského atentátu a padlé v 1. světové válce. Proběhne za účasti uniformovaných historických jednotek.

15.30 – prostor u 5. nástupiště hlavního nádraží, příjezd parního vlaku (ve spolupráci s Českými drahami, a.s.) se salonním vozem Františka Ferdinanda d´Este a VIP hosty na V. nástupiště, přivítání následníka trůnu za účasti zástupců města, VIP a uniformovaných jednotek, přistavení historického automobilu a přesun kolony přes město na hrad Špilberk.

Trasa průvodu: Hlavní nádraží V. nástupiště ulice Benešova, Masarykova, náměstí Svobody, ul. Zámečnická, ul. Dominikánská, Šilingrovo náměstí, ulice Husova. Dále parkem na Špilberk. Průvod bude sestávat z cca 150 dobově oděných osob včetně dobové vojenské hudby.

Vozidlo a koně budou na Špilberk přepraveni jinou trasou.

16.30 – rekonstrukce atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda před jižním křídlem Špilberku s vysvětlujícím komentářem pro diváky a návštěvníky města.

Po skončení přesun účastníků na západní kurtinu.

17.00 – vernisáž Projektu Velká válka za účasti zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva obrany, zástupců města Brna, hostů a uniformovaných zástupců historických vojsk na západní kurtině hradu Špilberk v prostorách Muzea města Brna a vernisáž výstavy Velká válka aneb začalo to v Sarajevu…, dechová hudba RU, polní pekárna, letecké modely.

Po celý den budou přístupné i další výstavy: v Technickém muzeu v Brně, v Moravském zemském muzeu na Zelném trhu a v Paláci šlechtičen, v Moravské galerii v Brně.

Širokou veřejnost zveme také k návštěvě bývalé C. k. střelnice v parku u Anthroposu (Pisárecká 268/7), kde budou v době od 9 do 17 hodin probíhat dobové atrakce v podobě polní pošty, módního salonu, četnické stanice, polní kuchyně, střelnice, dopolední ukázky manévrů rakousko-uherských vojsk a mnoho dalšího.

V neděli 29.6.2014 v Brně:

11.00 – Ústřední hřbitov, slavnostní odhalení pamětní desky na zrekonstruovaném hrobě Leopolda Lojky, řidiče následníka trůnu arcivévody Ferdinanda v okamžiku atentátu v Sarajevu. Sraz v 10:30 na parkovišti za ulicí Vídeňskou u tramvajové zastávky Ústřední hřbitov.

 

Spolupracující organizace na projektu a termíny výstav:

Vojenský historický ústav Praha
25. 6. 2014–31. 12. 2015 V zákopech 1. světové války

Technické muzeum v Brně
28. 6. 2014–28. 6. 2015 Technika v míru, technika ve válce

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
28. 6.–31. 12. 2014 Velká válka aneb začalo to v Sarajevu…

Národní technické muzeum
4. 6.–30. 11. 2014 Naše moře…Rakousko-uherské válečné námořnictvo

Národní památkový ústav, Státní zámek Konopiště
1. 4.–31. 10. 2014 Spojeni v životě i ve smrti

Poštovní muzeum
14. 5.–14. 9. 2014 Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty…

Moravské zemské muzeum
18. 6.–31. 12. 2014 Domov za Velké války
25. 6.–31. 12. 2014 Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků

Moravská galerie v Brně
28. 6.–28. 9. 2014 Kubismus uprostřed války
12. 12. 2014–12. 4. 2015 Brno – Moravský Manchester
 

Zaměření výstav a provázání témat:

    Vliv vzniku a vypuknutí první světové války na obyvatele města představí Muzeum města Brna na Špilberku. Zde se návštěvníci seznámí s podobou Brna a života v moravské metropoli právě v období války, stejně jako s válečnými událostmi a boji. Silným tématem na Špilberku bude oživlá historie (reenactment). Válečné zázemí a reflexi války v umění připravuje Moravské zemské muzeum. Větší pozornost zde bude věnována D. Jurkovičovi a jeho méně známé tvorbě (návrhy několika vojenských hřbitovů, válečné památky). S válkou souvisí také stejnokroje a výzbroj vojáka, na což se zaměří se své výstavě Vojenský historický ústav. Válečné události, život v zákopech, ale i vznik čs. legií zpracovávají zážitkovou formou kolegové tamtéž. Technické muzeum v Brně se zaměří na doklady rozvoje techniky obecně, dále na zavádění nových zbraní, zbraňových systémů a dalších vojenských prostředků, které byly následně použity bojujícími armádami. Ve výstavě doloží různé produkty průmyslu, který velmi rychle přešel na válečnou výrobu. Na techniku naváže i Národní technické muzeum s válečným loďstvem. Přestože je Česká republika symbolem středoevropského státu, který je na stovky kilometru vzdálen od moře, tato skutečnost v minulosti nebyla takovou samozřejmostí. Ještě před sto lety české země patřící do rakouskouherské monarchie měly přístup k nemalé části Jaderského moře. Ke stejnokrojům se obrací i Moravská galerie v Brně, která si klade za cíl vyzdvihnout význam vlnařského průmyslu pro město Brno, nejdůležitějších textilních továren, architekturu továrních objektů, urbanistické změny a celkovou změnu životního stylu související s rozmachem vlnařství. Oproti tomu jedinečný příběh života arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského d´Este a jeho manželky vévodkyně Žofie z Hohenbergu bude dokumentovat státní zámek Konopiště. Tamní výstava s názvem „Spojeni svazkem manželským – spojeni stejným osudem“ přiblíží život obou obětí a dobu, ve které žily. Poštovní muzeum představí vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války. Právě pošta umožňovala milionům vojáků na frontě udržovat kontakt se svými rodinami. Dokumentace bude představena pomocí bohatého obrazového materiálu, včetně známek, otisků razítek a úředního aparátu.

 

Více informací na www.velkavalka.cz, kde je i harmonogram všech akcí pro veřejnost, které se k tomuto výročí připravují.