Veselá divadelní společnost hledá nové talenty

31.05.2014 09:30

    V den 1. máje před čtvrtstoletím vznikla v Praze Společnost pro veselejší současnost, jež svými akcemi, hlavně „Během třídou Politických vězňů za politické vězně“ provokovala tehdejší politický režim. O dalších dvaadvacet let později, tedy v roce 2011, byla v Brně založena další společnost, která si jako jeden z přívlastků ve svém názvu zvolila stejné přídavné jméno (ovšem v prvním stupni) a přidala k němu ještě přívlastek další: Veselá divadelní společnost. Politický režim v té době už byl a nadále je zcela jiný, nicméně jak se ukazuje, k veselosti má ta brněnská obecně prospěšná společnost stejně daleko, jako k ní měla tehdejší skutečnost za časů té společnosti pražské. Jinými slovy: chce-li dnes takové malé kulturní společenství obstát, nemůže se spolehnout na žádné granty (ty se dnes dávají jen velkým, na voliče dobře působícím projektům, nejlépe samozřejmě sportovním), ale musí se ohánět samo, pokud možno ovšem vesele.

    A brněnská Veselá divadelní společnost, o. p. s., vedená Tomášem Kudličkou, tak činí. Členové této skupiny z řad středoškolských a vysokoškolských studentů (ve věku od patnácti do třiceti let) si z vlastní iniciativy doplňují jak praktické herecké dovednosti při tvorbě kvalitních inscenací, tak i teoretické znalosti v dílnách zaměřených na divadelní vědu a teorii herecké tvorby pod vedením kvalitních profesionálních lektorů. Připravili a veřejnosti předvedli inscenaci scénické poezie z Uspávanek Jana Skácela s hudbou Miloše Štědroně a připravují grotesku Leonida Andrejeva o lidském hyenismu – s ironickým názvem Láska k bližnímu.

    Do konce roku 2014 plánují uskutečnit náročnou inscenaci, v níž mohou plně využít své znalosti z výuky herectví, pohybu, tance a zpěvu. Bude to úprava slavné hry G. B. Shawa Pygmalion, ke které přidávají podtitul ... muzikál od antiky k dnešku. Jde o náročný projekt, pro který je nutno soubor doplnit o další zpívající herce a herečky – amatérské i profesionální, kterým nevadí zkoušení během sobotních a nedělních divadelních dílen. Mladí zájemci, kteří chtějí rozvinout svůj talent a navíc doplněním svého vzdělání napomáhat vytváření kvalitní občanské společnosti, si připraví text monologu nebo básně, oblíbenou píseň (za doprovodu vlastní nahrávky nebo svého hudebního nástroje) a přibalí si cvičební úbor, dobrou náladu a chuť něco nového se naučit… Konkurz se koná v pátek 6. června od 15 do 19 hodin a v sobotu 7. června od 10 do 13 hodin ve 4. patře brněnského paláce Padowetz na ulici Bašty 2 (naproti hl. nádraží). Bližší informace lze nalézt na  www.veseledivadlo.cz  nebo na telefonu 776 586 820 a 736 469 106 .  (mž)