Všichni jsme stvořeni z lásky

19.02.2014 10:45

    První díl výstavy členů Stir up – nejvýznamnější současné výtvarné skupiny hlásící se programově k surrealismu – představuje v Památníku písemnictví na Moravě díla Arnošta Budíka, Josefa Kremláčka, Václava Pajurka, Jana Wolfa, Josefa Bubeníka, Lindy Filipové, Ondřeje Vorla, Vladimíra Kubíčka, Lubomíra Kerndla, Zdeňka Píži, Zdeňka Cibulky a jejich zahraničních hostů. Omezené výstavní prostory v benediktinském klášteře nedovolují prezentovat aktivity početné mezinárodní skupiny v plné šíři (spojuje na čtyři desítky výtvarníků ze dvanácti zemí celého světa). Přesto lze považovat tuto reprezentativní kolekci, nesoucí společný titul „Všichni jsme stvořeni z lásky“, za podnětný příspěvek do probíhající umělecké diskuze na téma „erotismus nebo sexualita“, vymezující se příkře proti všudypřítomné komerční nahotě.

    Výtvarné umění v době vzniku surrealismu (Francie, 20. léta minulého století) bylo úzce spjato s literaturou a řada aktivit skupiny Stir up má rovněž přímé paralely ve slovesné tvorbě. Úzké vazby literatury a obrazu v jeho statické, nikoli filmové podobě, stojí v programovém zaměření Malé galerie Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. V minulých dnech zde právě v tomto rámci ukázal svou bohatou ilustrační tvorbu pro dětské časopisy a vlastní autorské knihy Alois Mikulka.

    Téma surrealismu reprezentativně zachycuje rovněž druhá současná profilová výstava v Památníku, Vítězslav Nezval – život a dílo. Široce mapuje tvůrčí a životní osudy dnes spíše čítankového básníka, včetně jeho hudebního a stejně neznámého výtvarného odkazu. Tato expozice (přístupná rovněž do konce března) bude v nejbližších dnech doplněna o další Nezvalův autoportrét, básníkovu posmrtnou masku a odlitek tvůrcovy pravé ruky (které čerstvě získal Památník do svých sbírek) a o ukázky originálních rukopisů.

    Surrealistické výtvarné a slovesné umění bude v rajhradském klášteře návštěvníkům přibližováno také ještě v dubnu a květnu, neboť Malá galerie poskytne prostor pro prezentaci nejnovější tvorby členů Stir up Lubomíra Kerndla a Josefa Kremláčka. Jejich společný projekt nese název Černé slunce. Tvůrci dopředu prozrazují, že „půjde zejména o výtvarné zachycení světla a jeho kontrastů“. Výstava zahajuje vernisáží 19. února 2014 v 18 hodin a potrvá do 30. března.  (cim)