Vtipná kaše zamíchaná dobře ořezanou tužkou

10.12.2013 14:40

    Kterak systematicky uchopiti skutečnost? Zdá se, že k tomu je vhodná forma buď deseti přikázání (Desatera, Dekalogu), či aristotelského systému deseti kategorií náhledu na skutečnost – nebo deseti částí knihy Od andělů k žízni včera i dnes, kterou čtenářům přinesl nikoli boží milostí osvícený či rohy obdařený Mojžíš, nýbrž známý brněnský novinář, spisovatel, psycholog a pedagog Jaroslav Štěpaník. Výčet (zdaleka ne úplný) jeho profesí je dostatečnou zárukou, že vše, co se v jeho knize aforismů, sentencí, ba i maxim dočteme, je pravda, která nepotřebuje žádné jiné důkazy.

    Ne náhodou byla hned v první větě řeč o systematičnosti. Ta pomohla autorovi vyklenout celou stavbu a inspirovala ho k nalezení mnoha prvků, z nichž bylo dílo posléze vystavěno. Základ tvoří abeceda, každému jejímu písmenu odpovídá příslušné heslo, jedno nebo několik. Jen ve třech kapitolách členění podle abecedy nehraje roli: v úvodu, závěru (Tlustá tečka) a v Přísloví napoví, kde jsou vtipné parafráze různých přísloví, jimž běh času spolu s autorem přisoudili zčásti nový význam, např. „Dobrá zrada nad zlato.“

    Jádro knihy tvoří kapitoly Ze slovníku minulosti, Ze slovníku současnosti a na každou z nich samostatně navazující V rytmu abecedy. Autor skvěle vyhmátl podstatu předlistopadového režimu i polistopadové současnosti výběrem typických dobových pojmů seřazených od A do Ž; každý z nich je vtipně charakterizován několikařádkovým „encyklopedickým“ heslem. Za minulost tak promlouvají např. hesla Absurdistán (které končí: „Dnes již v Absurdistánu nežijeme. Vracíme se k domácí tradici. Žijeme v Kocourkově.“), Bony, Čelem k masám, Fronta, Internacionalismus, Lysenko, Milice a milicionáři, RVHP, Spolupracovník (StB) atd. až po Železného Gustáva. Současnost je představena třiceti hesly. Z nich jen tři vycházejí z českých pojmů (Holobyt, Ř, Že by), osm pojmů je tradičního řecko-latinského původu, mj. Celebrita, kterou by někteří taky rádi poangličtili, čtouce ji se s- na začátku. Autor tu uvádí: „Celebrit je tolik, kolik se jich do televize vejde.“ No a zbylé prakticky dvě třetiny pojmů jsou  přejaty – jak jinak než z angličtiny (to ostatně autor komentuje v hesle Že by). Je mezi nimi i heslo Goodwill, kde tryská přímo gejzír slov začínajících na g-; je to skutečná pocta tomuto písmenu. Písíčko zase oslavuje nás, „bezejmenné hrdiny velké přeměny“, za to, že jsme zvládli přechod od psacích strojů a podobných starožitností k počítačům, mobilům… A „Cizího a neznámého se nebojíme. Jen začínáme mít trochu strach sami ze sebe.“ (heslo Xenofobie)

    Opět „v rytmu abecedy“ obě části doplňují krátká dvojverší ilustrující příslušnou dobu – jakási hesla na transparenty: „Za přísného dozoru/ k zářivému obzoru; Garnitura velcí lháři/ vystřídána tuneláři; Jako dřív i dnes se srotí/ užiteční idioti; Tak už to u nás bývá./ Kdo nemá hlas, ten zpívá.“ Jen vzácně se objeví uštěpačná poznámka s omezenou dobou platnosti: „Chlubila se facce facka:/ Já jsem od doktora Macka.“

    Celá kniha je plná krátkých aforismů, většinou nepřesahujících jeden řádek: „Kupujete-li vůz na celý život, volte rezavou barvu; Škoda, že dopravní zácpu nelze léčit klystýrem; Tleskejte kašpárkovi a začne si myslet, že dělá dějiny.“ Časté jsou slovní hříčky: „Bili ho, až zmoudral; Omezenost nezná mezí; Jedni zacinkali klíči, druzí restituovali zámky.“

    Málo platné, Jaroslav Štěpaník opravdu drží prst na tepu doby a v jejím duchu dovede poradit: „Nevíš, čí jsi? Dej se zprivatizovat.“ Vydatně mu v tom pomohla i autorka ilustrací a grafické úpravy Michaela Wičarová Štroblová a samozřejmě také nakladatelství SEMTAM Petra Štěpaníka.

    A co ke knize ještě říct? Myslím, že těžko něco jiného, než co napsal už koncem 18. století klasik aforismu Georg Christoph Lichtenberg: „Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají – hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily.“

MICHAL ŽÁK

 

Příspěvek Bohumila Hlaváčka "Nová Štěpaníkova kniha: Od andělů k žízni" najdete zde.