Vyšla Hošťálkova kniha o Maximu Gorkém

30.03.2014 11:05

    Z nakladatelství Moravskoslezský kruh přichází nyní na trh další kniha z pera letos čtyřiašedesátiletého brněnského publicisty a editora Antonína Hošťálka – šestadevadesátistránkový životopisný esej Gorkij s 12 stranami obrazových příloh. Obálka s použitím obrazu Borise Grigorjeva a osnova grafické úpravy jsou dílem Borise Myslivečka, sazba a litografie Roberta Švába. Ke čtenáři se dostává právě v době 6. mezinárodního festivalu Ruské jaro na Moravě, pořádaného od 3. března do 31. května 2014 a věnovaného Roku ruské kultury.

    Hošťálek už ve své knížce Husovická romance v kapitole Moje klenoty přiznává, že jeho první velikou literární láskou po období, kdy četl hltavě a skoro bez výběru, se stal někdy v polovině šedesátých let Maxim Gorkij, socialistický revolucionář. Byl jím uhranut a přiznával, že ho v jeho očích do té doby nikdo nezastínil. Navzdory tomu ho opustil a dokonce dosti brzy. Nyní v prologu své nejnovější knížky čtenáři připomíná, že po každém dějinném převratu se vyrovnáváme s minulostí. A protože pohled na vlastní minulost je zpravidla sebezničující, vymítáme z paměti události a jména, která s dobou předchozí byla spjata. Takový úděl potkal i Maxima Gorkého. I u nás na místech s Gorkým spojenými zmizelo jeho jméno z názvu lázeňského domu, velkodolu a podobně bylo činěno i v zemích bývalého sovětského bloku. Hodnocení Gorkého prošlo už po jeho smrti oběma krajnostmi. Nejprve byl adorován, ale současně literárně okleštěn a přizpůsoben potřebám stalinského režimu. Poté, paradoxně v čase perestrojky, zavržen, vyškrtán z čítanek a vystaven posměchu postmodernistů, kteří se o něm ve škole učili jako o největším a nejgeniálnějším. Dnes mají mladší generace jiné mistry: postmodernistu Sorokina, detektivkáře Akunina, poslední objev Ulickou. Hošťálek vyslovuje pesimistickou myšlenku, že Gorkého asi čeká osud, který se nevyhýbá ani velikánům literatury: brzké zapomnění.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Antonín Hošťálek s knihou o Gorkém.