Vysněný pestrobarevný svět Jana Jakuba Knýbla

20.05.2018 16:10

    Za svého života se slávy nedočkal. V myslích a srdcích těch, kteří ho znali a měli rádi, však žije dál. Zůstala po něm hmatatelná stopa – jeho surrealistické obrazy. Některé jsou v těchto dnech k vidění v brněnském Fan Clubu v Pionýrské ulici. Výstavu s názvem „Vzpomínka na Jana Jakuba Knýbla (Ioannes Ignatianus)“ připravil ateliér KreAt.

    Malíř Jan Jakub Knýbel se narodil v roce 1978 na Ignáce, proto přijal přízvisko Ignatianus. Většina přátel, kteří ho osobně znali, svorně prohlašuje, že to byl recesista, vtipný šprýmař, bohém a umělec tělem i duší. Nosil dlouhé zrzavé vlasy, zářil jako sluníčko. Byl to mimořádně citlivý a vnímavý člověk, který své niterné prožitky přenášel na plátno. Odešel nečekaně – po náhlé nešťastné události v prosinci 2017.

    „Naprosto dokonale zvládnutá figurální a realistická tvorba se v jeho dílech prolíná s objevováním vlastních nových světů. Ty mají i svůj vlastní řád a pravidla,“ říká lektor Pavel Vagner z brněnského atelieru KreAt. „Ve své tvorbě odbíhal od hrůz, lží, manipulací, intrik, podvodů a dalších nešvarů do svého vysněného, virtuálního světa, který pro něj byl harmonický a dokonalý. S radostí ho pak ztvárňoval ve svých malbách olejem na plátno. Ve své mysli žil ve světě velmi pestrobarevném. Jeho niterné duševní prožitky pro něj byly vším. Nejšťastnější býval, když je mohl namalovat.“

    V Knýblově tvorbě je jasně patrná genialita, obdobná jako například u Salvatora Dalího, s nímž si laická veřejnost jeho díla dokonce občas pletla. Když tvořil, byl svobodomyslný a svobodný. Malováním vytvářel nové světy, hledal v nich útočiště před svými depresemi. V Brně vedl výtvarný kroužek. Své žáky a kolegy učil různé techniky kresby, inspiroval je svými obrazy, často s nimi hovořil o výtvarném umění, historii a literatuře. Vynikal ve společenské hře a v hraní kostek s klienty.

    Ještě jedna informace stojí za zmínku: Jan Jakub Knýbel bojoval za práva duševně nemocných. „Svými vernisážemi, články v médiích, dokumentem na ČT2 i při každodenním setkávání s lidmi v Brně, domovských Přemyslovicích či kdekoliv jinde významně pomáhal k destigmatizaci duševních onemocnění a depresí,“ vysvětluje ředitel obecně prospěšné společnosti Kunštát PRO FUTURO Antonín Krejčíř. „Dokázal o tom poutavě, citlivě a bez zábran vyprávět. Všem dával naději, že žádná onemocnění, deprese či úzkosti tohoto světa nemohou nikomu zabránit prožívat hodnotný a úžasně pestrý vlastní svět.“

    Na vernisáži se hodně povídalo a vzpomínalo. Nechyběli ani bývalí přátelé Jana Jakuba Knýbla. Honza – jak ho důvěrně nazývají – pro ně stále zůstává nedoceněným výtvarným géniem a kamarádem. K příjemné atmosféře večera přispěly i písničky Jiřího Vondráka.

    Počin ateliéru KreAt je třeba ocenit, výstava rozhodně stojí za zhlédnutí. Příležitostí vidět Knýblovy obrazy není mnoho, některé se bohužel dochovaly jen v černobílých kopiích. Mnoho výtvarných děl mělo stejný osud jako jejich autor, proto nebylo možné sestavit celou výstavu z originálů. Půjčovat si obrazy od soukromých sběratelů není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, je s tím spousta práce a starostí. Výrazně pomohla výtvarnice ateliéru KreAt Lucie Muclingerová. Výstava ve Fun Clubu potrvá ještě nejméně měsíc, přijďte se podívat.

JAROSLAV BOBEK
Foto: autor