Výstava o Marii von Ebner Eschenbach nyní v Praze

22.11.2016 10:40

    Velký úspěch měla výstava s názvem Marie von Ebner Eschenbach – Deník moderní Evropanky, která se konala od března letošního roku v Moravském zemském muzeu v Brně. Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Byla věnována rakouské spisovatelce, od jejíhož úmrtí uplynulo v roce 2016 sto let. Psala nejen divadelní hry, ale také romány a povídky. Marie von Ebner Eschenbach se narodila v roce 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže. Byla neteří majitele zámku v Lysicích Emanuela Dubského, a proto tento zámek často navštěvovala.

    Návštěvníci zmíněné výstavy mohli vidět kopie spisovatelčiných deníků, přeložených z němčiny do češtiny. (Originály jsou uloženy v Moravském zemském archivu a byly prohlášeny za kulturní památku). Deníky jsou nejen historickým dokladem, ale obsahují také trefné komentáře této spisovatelky. Z jejího literárního odkazu jsou zvlášť ceněny i dnes aktuální aforismy, s nimiž se mohli návštěvníci výstavy seznámit opravdu netradiční formou.

    Dalším místem, kde bude výstava o Marii von Ebner Eschenbach probíhat, je zimní refektář Strahovského kláštera v Praze. Tuto výstavu pořádají Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Moravské zemské muzeum v Brně a Národní památkový ústav, a to v termínu od 23. listopadu 2016 do 8. ledna 2017.

    Strahovská výstava je poslední akcí projektu Národního památkového ústavu, který byl věnován Marii von Ebner Eschenbach. Nad projektem i výstavou převzali záštitu ministr kultury České republiky Daniel Herman a rakouský velvyslanec v Praze Alexander Grubmayr.

VĚRA RUDOLFOVÁ