Vzhůru na básnickou virtuální procházku!

16.06.2015 10:20

    O tom, že Brno je básnická velmoc, není pochyb. Ale nebylo tomu tak vždy. Když profesor Masarykovy univerzity Arne Novák roku 1932 vydal svůj skvělý esej Duše Brna a jeho kultura slovesná, zmínil se tam, že Brno nemá žádného svého lyrika. Ale už o devět let později tento jeho výrok přestal platit: vyšlo stěžejní dílo brněnského básnictví – Melancholické procházky Ivana Blatného. A pak už to šlo ráz na ráz…

    To parafrázuji úvodní slova projektu Brno poetické, který má od loňského listopadu své místo na internetu (www.brnopoeticke.cz). Jeho autory jsou pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jiří Trávníček a Michal Fránek ve spolupráci s básníkem Františkem Schildbergrem. V části zvané Aktuality průběžně informují o postupném doplňování hesel o básnících a místech v městě Brně, k nimž se vztahují texty těchto autorů. Pouhým kliknutím si ta místa můžete najít na interaktivní mapě a dalším kliknutím i ony básně. Nechybí ani odkazy na další příbuzné portály. Vznikla tak svébytná antologie poetické duše Brna, něco, co nám může kdekdo závidět.

    Oněch básnicky ověnčených míst v Brně je víc než osm desítek, básníků zatím šedesát dva – „Těch, kdo jsou s Brnem spjati i svým životem a dílem, stejně jako těch, kdo se o Brno někdy jen tak otřeli,“ píší autoři projektu. Převažují samozřejmě básníci 20. století a současní až po nejmladšího, čtyřicetiletého Bohdana Trojaka, ale s přesahem až do baroka (nejstarší je Bohuslav Balbín) a 19. století (např. František Sušil). Ale tvůrce projektu čeká ještě hodně práce: jednak chtějí do konce léta připravit záslužnou německou a anglickou verzi projektu, a hlavně jim do (relativně) úplné sestavy chybí ještě dost jmen, namátkou František Matouš Klácel, Vincenc Furch (byť se tento Máchův protějšek o Brno „jen tak otřel“), ze zemřelých dosud bolestně chybí Zdeněk Kriebel, ale i Jindřich Uher a Ludvík Štěpán, ze žijících (v abecedním pořadí) Zbyněk Fišer, Milena Fucimanová, Norbert Holub, Ivan Petlan, Antonín Přidal, Jiřina Salaquardová… a nepochybně i malíř a básník Petr Veselý, byť vydal zatím jen jednu knížku, zato ale bytostně patřící k Brnu už svým názvem: Jundrov. A doufejme, že se podaří realizovat i druhou fázi projektu, totiž rozmístit panely s básněmi na místa, jež básníky inspirovala.

MICHAL ŽÁK