Výtvarníci ateliéru KreAt opět vystavují

Za kolem štěstí do Katakomb

22.01.2019 11:15

    Pozvánka na vernisáž do galerie Katakomby na brněnském Zelném trhu vždy potěší. Útulné podzemní prostory divadla Husa na provázku si návštěvníci velice oblíbili, rádi sem chodí, povídají si o vystavených obrazech, občas zazní hudba i verše… Svou první letošní výstavu nazvanou Na kole štěstí zde v pondělí 21. ledna 2019 zpřístupnil výtvarný ateliér KreAt, sdružující mentálně či psychicky postižené výtvarníky z Brna a okolí.

    Ateliér otevřela v září 2012 obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO. Za svůj prvořadý cíl si vytkla přispívat ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením, jejich snazší integraci do společnosti a také napomáhat při překonávání všemožných bariér či důsledků postižení. Pro hendikepované organizuje různá setkání, vzdělávací a výchovné programy, zkušenosti přebírá i od zahraničních partnerů. Své zázemí si vybudovala v těsném sousedství jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu na Moravě.

    Výtvarný ateliér KreAt sídlí v brněnské Botanické ulici, v budově kina Art. „Vedoucími zde nejsou terapeuti, ani učitelé. Jsou to umělci, vytvářející podmínky a prostředí s atmosférou tvůrčího ducha. Členy ateliéru vedou k uměleckému vyjádření,“ vysvětluje ředitel společnosti Kunštát PRO FUTURO Antonín Krejčíř. „Ateliér slouží pouze k tvorbě, nic jiného se zde nedá dělat. Je oddělen od prostor, kde mentálně postižení lidé bydlí nebo se učí. V ateliéru mohou jen malovat a tvořit.“

    Velmi důležitá je vzájemná interakce mezi tvůrci a těmi, kteří ateliér vedou. Vzniká zde zvláštní vztah mezi umělci profesionály a umělci, kteří se teprve rodí – vztah vzájemné důvěry a poznávání. „Každý výtvarník realizuje svou vlastní uměleckou tvorbu a maximálně rozvíjí svůj talent,“ dodává Antonín Krejčíř. „Kromě vlastní tvorby hraje důležitou roli pravidelnost návštěv ateliéru, samostatné cestování do něj a tím i zvyšování sebevědomí a pocitu nezávislosti hendikepovaných. Napomáhá to změně pohledu veřejnosti na postižené a vnímání jejich přínosu pro společnost.“

    Lektoři spolupracují s partnerskými ateliéry CREAHM ve švýcarském Fribourgu a v Liège v Belgii. Spoustu přátel mají i na Slovensku. Úspěšná byla například přehlídka slovenského syrového umění Best of Art Brut (na sklonku léta 2017), stejně jako výstavy Havran / Raven (na přelomu let 2017 a 2018) či Labuť / Swan (v září 2018), mezinárodní workshopy výtvarné tvorby osob s mentálním a psychickým hendikepem i další akce.

    Ani na stávající výstavě v galerii Katakomby nechybějí ukázky z tvorby slovenských výtvarníků. Své obrazy do Brna poslali Sylvia Mykolášková a Daniel Horák z bratislavské galerie Nezábudka. Z domácích autorů jsou zastoupeni Lenka Fridrichová, Jana Jakubcová, Lucie Smějsová, Martin Ambros, Vladimír d´Austerlitz, Pavel Chromý a Radim Jakubec. K vidění je i několik děl zesnulého malíře Jana Jakuba Knýbla. Vystavené obrazy působí optimisticky, vyzařuje z nich radost a dobrá nálada. Návštěvníci vernisáže byli velice spokojeni. Přijďte se taky podívat.

    Výstavu Na kole štěstí zahájili správce a kurátor galerie Josef Bubeník a básník Ivan Petlan. Pozvání na vernisáž přijal i Martin Kudlička. Zahrál na kytaru a zazpíval několik skladeb ze své vlastní tvorby. Verše přednesl jeden z vystavujících autorů Radim Jakubec. Výstava v Centru experimentálního divadla potrvá do 22. února 2019.  (jbo)

 

Foto z vernisáže: Jaroslav Bobek