Univerzita třetího věku na brněnské JAMU pokračuje

Zájem předčil očekávání

09.10.2013 14:20

    Janáčkova akademie múzických umění v Brně otevřela v dubnu 2012 – jako první vysoká umělecká škola u nás – Univerzitu třetího věku (U3V). Původně připravila dvoudílný cyklus přednášek s názvem „Jak vzniká divadlo“. Zájem však předčil očekávání, proto se v těchto dnech rozbíhá navazující třetí pokračování.

    Senioři jsou často celoživotními milovníky kultury a divadelního umění. V průběhu přednášek a seminářů mají příležitost konfrontovat své vlastní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků. Seznamují se s prameny divadelního umění v různých historických údobích i s problematikou hledání smyslu divadla v moderní společnosti. Frekventanti prvních dvou kurzů se v doprovodu odborníků seznámili i se zázemím Městského divadla a Národního divadla v Brně. Oba kurzy absolvovalo celkem 151 posluchačů, třetí semestr navštěvují dvě skupiny zájemců – celkem 112 lidí. Výuku zahájil děkan Divadelní fakulty JAMU doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., přednášet budou zkušení pedagogové s vlastní bohatou uměleckou praxí. Program třetího cyklu je opět velmi bohatý. Řeč bude například o nových nezávislých divadlech, principech psychologického herectví, prioritách současného divadla, dramatické tvorbě Československé televize Brno v období let 1961–1989, komunikaci v inscenačním týmu, ale též o moderní scénografii a právním zázemí divadelního provozu. První přednášku na téma Studiová divadla přednesl prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Většinu lekcí doplní audiovizuální ukázky. Na závěr je naplánována exkurze do nové Hudebně dramatické laboratoře JAMU – Divadla na Orlí v Brně.  (jbo)

 

29.10.2013 10:10

Vlevo: Úvodní přednášku třetího kurzu přednesl prof. PhDr. Josef Kovalčuk. – Vpravo: Doc. Mgr. Hana Halberstadt přednášela na téma "Tělo jako herecký nástroj a jako výrazový prostředek". S praktickými ukázkami jí pomohli studenti prvního ročníku Divadelní fakulty JAMU. – Dole: O principech psychologického herectví hovoří MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

– o –

Archivní snímek z prvního kurzu: Herec Aleš Slanina seznamuje posluchače U3V se zázemím Městského divadla v Brně.

Foto: Petr Michl